kontrola_tego
samobiczowanie
waz_lew
substytut_agape

Siej

Aby przyczynić się do rozwoju idei możesz:

  • Rozwieszać plakaty:

 Plakat             Plakat

 Plakat 2          Plakat 2

 wizytówka    wizytówka  

  • Wysłać pieniądze:  

42 1940 1076 48832145 0000 0000 
Adam Wala 
Chorzów

Planowane jest tworzenie reklam np. billboardów, audycje w radiach, programy w TV, tłumaczenie i tworzenie filmów na języki obce, które będą ludzi jednoczyć we wspólnej idei. 

  • Indywidualnie możesz zamówić koszulki z logiem, naklejki na auto, flagi itp.


Celem jest aby:

- ludzie zaczęli sobie ufać i pomagać

- policja i wojsko poprzez coraz mniej interwencji zostały stopniowo zredukowane

- wyplewić patologię

- zapanował pokój na świecie

- ludzie przestali zagłuszać się używkami 

- ludzie mieli warunki do tworzenia szczęśliwych rodzin, wspólnot

- ludzie stali się świadomymi otaczającej rzeczywistości 

- ludzie myśleli o życiu, a nie przeżyciu

...

Ostateczny cel, aby cały świat usłyszał o jedności i braterstwie, w którym ludzie zamiast zakupu amunicji, zaczną kupować jedzenie potrzebującym...


Pusto!