Pomagam wyjść z uzależnień, depresji. Niszczę źródła i pomagam przeprogramować umysł, w tym myśli które doprowadzają ludzi do depresji lub nawrotów.

Nie chodzi żeby przeciwstawiać się nałogom poprzez wysiłki własnej woli.
Należy ZROZUMIEĆ nieuświadomione siły np. myśli, wizje, które powodują tendencję do zachowań autodestrukcyjnych. Jeżeli człowiek ich nie zrozumie to ciągle będzie zależny i bezradny wobec nałogu.

Wszystkie uzależnienia wywodzą się z tego samego korzenia braku miłości bezwarunkowej, a więc braku szczęścia, czego konsekwencją jest sięganie po jego substytuty.

1. Etapem wyjścia z nałogu jest zapoznanie się czym jest Agape.

2. Zdiagnozowanie u siebie jej braków.

3. Poznanie swoich myśli, mowy ciała, starych przekonań i zamienienie je na zgodne z rzeczywistością.

4. Ostatecznie całkowita kontrola nad swoim życiem.

Nie pozwalamy, aby bezużyteczne i nieszlachetne myśli panoszyły się w naszej świadomości i podświadomości.

kontakt